Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Vuokrasuhde perustuu aina vuokrasopimukseen, joka on tehdään kirjallisena. Sopimuksessa on hyvä ottaa kantaa huoneiston kuntoon vuokraushetkellä, jotta vuokrasuhteen päättyessä välttyy riidoilta. Sopimukseen kirjataan myös vuokrasuhteen kesto, vuokran määrä ja muut maksut kuten vesimaksu sekä maksutapa ja maksupäivä. Siinä olisi hyvä myös sopia vuokrankorotusperusteista.

Ennen vuokralle ryhtymistä on syytä kerrata myös tulevat oikeutesi ja velvollisuutesi.

Oikeutesi vuokralaisena

Vuokranantajan vastuulla on huolehtia, että asunto on hyvässä kunnossa ja, että huoneistoon kiinteästi kuuluvat laitteet kuten jääkaappi ja liesi toimivat. Sinulla vuokralaisena on kuitenkin oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokranantaja ei huolehdi niiden välttämättömistä korjauksista, tai jos asumisesta aiheutuu sinulle terveydellistä haittaa.

Koska vastuullasi on huolehtia asunnon kunnosta asuessasi vuokra-asunnossa, joten sinun ei tarvitse päästää vuokranantajaa asuntoosi, jos vuokranantajalla ei ole käyntiin hyvää syytä ja hän ei ole sopinut siitä etukäteen. Vuokranantaja on kuitenkin päästettävä huoneistoon, jos se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvonnan vuoksi. Hätätilanteessa isännöitsijän tai huollon on kuitenkin aina päästävä asuntoon yleisavaimella.

Vuokranantaja ei voi irtisanoa vuokrasopimusta ilman hyvää syytä. Toistaiseksi voimassaolevassa vuokrasopimuksessa irtisanomisaika on 3 kk, kun vuokrasopimus kestänyt alle vuoden ja 6 kk, kun vuokrasopimus on kestänyt yli vuoden. Vuokrasopimus voi olla myös määräaikainen ja silloin sopimus sitoo sekä vuokranantajaa että vuokralaista sovitun ajan. Määräaikaisen vuokrasopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta voit joutua maksamaan suurenkin korvauksen vuokranantajalle.

Velvollisuutesi vuokralaisena

Isoin velvoitteesi on tietenkin maksaa vuokra ajallaan. Sinun tulee myös hoitaa huoneistoa hyvin ja huolellisesti. Sinun tulee korvata tahallisesti tai laiminlyönnin seurauksesta syntynyt vahinko, jonka olet aiheuttanut asunnolle. Muista, että olet korvausvastuussa myös luonasi vierailevien kavereidesi aiheuttamista vahingoista ja häiriöistä.

Sinun on otettava huomioon naapurit ja noudatettava talon sääntöjä. Sinun täytyy viipymättä ilmoittaa vuokranantajalle asunnossa huomaamistaan vioista. Jos et tee ilmoitusta, voit itse joutua korvaamaan mahdollisen lisävahingon.

Et kuitenkaan vastaa huoneiston normaalista kulumisesta eli niistä vaurioista, jotka ovat syntyneet normaalissa elämisessä hitaasti pitkän ajan kuluessa. Normaalia kulumista ovat taulujen kiinnittämisestä jääneet jäljet tai seinä- tai lattiapintojen kuluminen ajan tai valon vuoksi. Huomaa kuitenkin, että eläinten aiheuttamat raapimisjäljet eivät ole normaalia kulumista. Ne joudut korvaamaan.

Muutos- ja remonttitöihin asunnossa on aina pyydettävä vuokranantajan lupaa. Jos teet korjauksia ilman lupaa, voit joutua korvaamaan muutosten korjaukset ennalleen. Usein luvan saanti kuitenkin onnistuu helposti kysymällä ja vuokranantajat saattavat myös osallistua kustannuksiin.