Taloudellista apua apurahoilla

Mitä apurahat ovat?

Apurahat ovat esimerkiksi järjestöjen, säätiöiden tai kuntien myöntämiä taloudellisia tukia. Apurahaa voidaan myöntää hakijoille tiettyjen ehtojen mukaan. Rahoitusta voi saada esimerkiksi opintoihin ulkomailla, päättötöiden tekoon ja jatko-opintoihin.

Jotkut apurahoista on suunnattu tietyille ryhmille, esimerkiksi tietyllä paikkakunnalla asuville tai tiettyä alaa opiskeleville. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan rahasto (linkki: https://skr.fi/fi/rahastot/pohjois-karjalan-rahasto/apurahat-ja-painopisteet) myöntää apurahoja Pohjois-Karjalaan kohdistuviin hankkeisiin sekä maakunnasta kotoisin oleville tai maakunnassa työskenteleville tieteen ja taiteen harjoittajille ja opiskelijoille.

Apurahaa haetaan yleensä erillisellä hakemuksella apurahan myöntävästä säätiöstä tai järjestöstä. Joitakin apurahoja voi hakea vain tiettynä aikana, joten hakuajat kannattaa tsekata suoraan apurahan myöntäjältä. Myös hakuohjeet kannattaa syynätä tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä.

Tutustu apurahoihin:

  • Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO myöntää ja välittää apurahoja suomalaisille perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille korkeakouluopintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla.
  • Pohjola-Norden myöntää apurahoja opettajille, oppilaille ja opiskelijoille.
  • Suomen Akatemia rahoittaa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimusta.
  • Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka myöntää apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.
  • SVT on tukiyhdistys, joka myöntää apurahoja vammaisten ja vajaakuntoisten ammatillisen koulutuksen ja kuntoutuksen sekä oppimisedellytysten tukemiseksi.

Apurahoja on siis moneen lähtöön ja tarpeeseen. Googlaa vaikka!