Vihdoin täysi-ikäinen!

Täysi-ikäisyys, mitä se tarkoittaa? Suomessa täysi-ikäisyyden ikäraja on 18 vuotta. Sitä nuorempikin voi tehdä itsenäisesti useita asioita ja toisaalta ei 18-vuotiaskaan ole vielä oikeutettu tekemään ihan kaikkea, mitä haluaisi.

15-vuotias saa tehdä ja irtisanoa työsopimuksen – tosin vanhemmilla on oikeus purkaa tehty työsopimus tietyin edellytyksin. Nuori voi hallinnoida omia rahojaan avaamalla tilin. 15 vuotta on merkittävä ikä myös sen vuoksi, että silloin nuori on rikosoikeudellisesti vastuussa tekemisistään.

Ikä tuo vastuuta

Vaikka täysi-ikäisyys tuo monia oikeuksia ja etuuksia, kuten ajokortin hankinta tai äänioikeus vaaleissa, tuo se mukanaan myösvelvollisuuksia ja vastuita. 18-vuotias saa solmia avioliiton tai rekisteröidä parisuhteen. Nuoren miehen asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, kun hän täyttää 18 vuotta ja kutsu armeijan harmaisiin on tulossa.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus painottaa alle 18-vuotiaan lapsen oikeutta suojeluun ja huolenpitoon. Mutta 18-vuotta täyttänyt on velvollinen huolehtimaan itsestään. Enää ei voi vedota vanhempiin tai yhteiskuntaan vaan on itse kannettavaa vastuu hyvinvoinnistaan. Joten onneksi olkoon ja menestystä aikuisuuteen!

Muita ikärajoja

Kaikkea ei täysi-ikäisenäkään vielä saa ja voi tehdä vaan esimerkiksi raskaan ajoneuvon ajokortin voi hankkia 21-vuotiaana ja lapsen adoptoidakseen pitää olla 25-vuotias. Moniin ravintoloihin on ikäraja korkeampi kuin 18 vuotta ja alkoholin ostamiseenkin on lisärajoituksia, kunnes täyttää 20 vuotta.