Työsopimus - allekirjoittaa vai ei allekirjoittaa...

Työskentelet sitten moottoripyörämekaanikkona autokorjaamolla tai mansikanpoimijana pellolla, muista aina tehdä työsopimus. Sopimuksen voi tehdä suullisesti, mutta se olisi hyvä tehdä kirjallisesti – vaikka sitten sähköisesti. Kirjallisesta työsopimuksesta on se hyöty, että sinulla on riitatilanteissa osoittaa yhdessä aiemmin sovitut asiat. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisesti pidä huoli siitä, että saat työnantajalta kuitenkin kirjallisen selvityksen työehdoista.

Työsopimus syntyy, kun työntekijä eli sinä ja tuleva työnantajasi sovitte työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä eduista ja työn tekemisen ehdoista. Työsopimus toimii kuten mikä tahansa sopimus, eli se velvoittaa molempia allekirjoittaneita osapuolia.

Työsopimuksessa on hyvä sopia ainakin:

 • työtehtävistä
 • palkasta
 • työsuhteen ehdoista
 • työajasta
 • lomasta
 • työsäännöistä

Sopimuksessa olisi hyvä olla kirjattuna:

 • työn alkamispäivä
 • määräaikaisessa työsuhteessa perusten määäräaikaisuudelle ja sopimuksen kesto
 • koeajan pituus
 • työntekopaikka
 • pääasialliset tehtävät
 • palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanoutumisaika
 • työhön sovellettava työehtosopimus

Etsi oman alasi tes (työehtosopimus)

Ennen työsopimuksen allekirjoittamista kannattaa aina tarkistaa työsuhteen vähimmäisehdot oman alan työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksessa on määrittely minimiehdot, joita työnantajan tulee vähintään noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä. Esimerkiksi palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita ei saa alittaa. Työsopimuksesta pitää aina löytyä maininta, mitä työehtosopimusta työntekijään noudatetaan. Työehtosopimuksen löydät Googlesta kun laitat hakusanaksi työehtosopimus ja oman ammattinimikkeesi.

Solmiessasi työsopimusta, pidä huoli, että työsopimuksesi ei sisällä heikompia ehtoja kuin mitä työehtosopimuksessa on sovittu. Mikäli työsopimuksessa on sovittu pakottavia työehtosopimusmääräyksiä heikommista ehdoista, on työsopimus siltä osin epäpätevä, ja tes:in määräyksiä on työsopimuksesta huolimatta noudatettava. Esim. jos työehtosopimuksessa sanotaan, että ammattialalla noudatetaan 8 tunnin työpäivää ja 40 tunnin työviikkoa, niin työsopimuksella ei voida sopia, että viikottainen tuntimääräsi olisi 60 tuntia ilman ylityökorvauksia.

Ennen työsuhteen solmimista tutustu huolellisesti työsopimukseen ja siihen, mitä sen allekirjoittaminen sinun kohdallasi tarkoittaa. Jollet ymmärrä, kysy ja ota selvää. Kannattaa myös lukea netistä yleisesti työsuhteeseen liittyvät perusasiat esimerkiksi Työmarkkina-avaimen sivuilta.