Työura voi alkaa jätskikioskilta

Kesätyö- ja harjoittelupaikkaa etsivän kannattaa silmät ja korvat auki, sillä ensimmäinen duunipaikka saattaa aueta yllättävistäkin osoitteista. Näin kävi myös Essi Heinolalle ja Sini Tulle, jotka saivat Tampereen kaupungin nuorisotiloilta vinkin kaupungin harjoittelupaikoista ja pääsivätkin kahdeksi viikoksi harjoitteluun Jäätelökahvilaan Tampereelle.

Tampereen Nuorisopalvelut toteuttivat jo neljännen kerran hankkeen, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tarjota nuorille kesätyöharjoittelumahdollisuuksia. Hankkeella työllistetään yhteensä noin 230 nuorta, joista jäätelökahvilat työllistävät yhteensä noin 54 pirkanmaalaista 13–17-vuotiasta nuorta 1–2 viikon jaksoissa. Harjoitteluun otetut nuoret on valittu hakemusten perusteella esimerkiksi nuorisotilojen kävijöistä ja valinnassa kiinnitettiin huomiota sosiaalisiin perusteisiin. Tarkoitus onkin tarjota mahdollisuus myös niille nuorille, joilla ei välttämättä ole edellytyksiä saada harjoittelupaikkaa muuta kautta.

Jäätelökahvilassa hymyileväiset nuoret naiset Essi Heinola ja Sini Tu olivat innoissaan ensimmäisestä työpäivästään ja toivoivat, että asiakkaita kävisi runsaasti kioskilla. Molemmat olivat ensimmäistä kertaa asiakaspalvelutehtävissä ja iloisia, että saivat työharjoittelumahdollisuuden.

- On kiva, että järjestetään tällaisia. Kun on vielä sen verran nuori, niin on mahdollisuus saada töitä jostain, 15-vuotias Heinola kiittelee.

Heinola on hakenut sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ja toivoi saavansa alalta töitä. Tulla oli vielä peruskoulu kesken ja monia eri vaihtoehtoja mietinnässä tulevaa työuraa varten.

- Tästä saa kuitenkin työ- ja asiakaspalvelukokemusta tulevaisuutta varten, Tu toteaa.

 

Työhaastatteluun kannattaa valmistautua ja perehdytyksestä ottaa kaikki hyöty irti

Palkan lisäksi harjoittelupaikassa tärkeää on myös siitä saatava työkokemus. Harjoittelu on erinomainen tilaisuus kehittää omaa osaamista ja työelämässä tarvittavia valmiuksia sekä parantaa omaa asemaa tulevilla työmarkkinoilla.

Työ- tai harjoittelupaikan saamista ennen täytyy yleensä suoriutua työhaastattelusta. Haastatteluun kannattaa aina valmistautua, sillä huolellinen valmistautuminen auttaa niin esiintymisjännitykseen kuin suoriutumiseenkin. Etukäteen kannattaa ottaa selvää yrityksestä ja tehtävästä, johon hakee. On hyödyllistä miettiä myös etukäteen perusteluja sille, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä tehtävästä ja miksi juuri sinut kannattaa tehtävään valita – niitä kysytään varmasti!

Sekä Heinolan että Tun haastattelut olivat sujuneet hyvin, ja he olivatkin etukäteen hieman valmistautuneet haastatteluun.

- Mietin etukäteen esimerkiksi vähän omia vahvuuksiani, Heinola kertoo.

- Kannattaa olla haastattelussa kuitenkin oma itsensä, Tu lisää.

Työsuhteen alussa uudella työntekijällä on oikeus saada perehdytys työhön, oli pesti kuinka lyhyt tahansa. Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä liittyvät odotukset. Perehdytyksessä on hyvä käydä läpi myös työn vaarat ja mahdollisten turvavälineiden käyttö.

Heinola ja Tu kertoivat, että harjoittelun perehdytyksessä sai varsinaisen työn lisäksi tukea esimerkiksi työsopimuksen allekirjoittamiseen ja yleisesti muihin työntekoon liittyviin asioihin.